Sở KH&ĐT: Đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản Hệ thống về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2018; (27/07/2017)

Ngày 25/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1303/SKHĐT-TH v/v Đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản Hệ thống về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Sở KH&ĐT: Tặng phần mềm kế toán MISA miễn phí cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;(28/06/2017)

Ngày 28/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình ban hành Công văn số 1126/SKHĐT-XTĐT v/v Công ty cp Misa tặng phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới thành lập trong năm 2017;

Sở KH&ĐT: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; (13/06/2017)

Với mục đích hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

Sở KH&ĐT: Mạo danh, giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình để lừa đảo mời tập huấn, thu tiền bán sách, tài liệu;(22/03/2017)

Ngày 21/3/2017, Sở KH&ĐT ban hành Văn bản số: 450/TB-SKHĐT V/v hành vi mạo danh, giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Lịch tiếp công dân năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư:(09/01/2017)

Ngày 30/12/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký phê duyệt ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 233, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, tp Thái Bình);

Sở KH&ĐT: Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII;(05/11/2016)

Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Sở KH&ĐT: Công bố đường dây nóng cố định 0363.831.395 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;(20/06/2016)

Ngày 17/6/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Thông báo số 66/TB-SKHĐT v/v công bố đường dây nóng cố định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình (được áp dụng từ ngày 22/4/2016);(16/06/2016)

Ngày 22/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 958/QĐ-UBND v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình;(20/05/2016)

Ngày 12/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 1134/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Thông báo quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện của Điện lực Thái Bình;(17/05/2016)

Ngày 23/11/2015, Điện lực Thái Bình ban hành Quyết định số: 1414/QĐ-PCTB v/v sửa đổi, bổ sung "Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện"