Sở KH&ĐT: Lịch tiếp công dân năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư:


Ngày 09 tháng 01 năm 2017     

Ngày 28/12/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký phê duyệt ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 233, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, tp Thái Bình);

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo như sau:

 

1. Lịch tiếp công dân:

 

 

a) Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày thứ 6 hàng tuần;

 

b) Tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp);

 

c) Tiếp công dân đột xuất: Trường hợp cần thiết, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở tiếp công dân đột xuất.

 

2. Thời gian tiếp: trong giờ hành chính.

3. Địa điểm: Phòng tiếp công dân (tầng 1, tòa nhà trụ sở chính) Sở Kế hoạch và Đầu tư - số 233, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, tp Thái Bình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư


File đính kèm
- 86.PDF