Sở KH&ĐT: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình;


Ngày 13 tháng 06 năm 2017     

Với mục đích hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

 Nội dung Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo!

Skhđt