Sở KH&ĐT: Tặng phần mềm kế toán MISA miễn phí cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;


Ngày 28 tháng 06 năm 2017     

Ngày 28/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình ban hành Công văn số 1126/SKHĐT-XTĐT v/v Công ty cp Misa tặng phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới thành lập trong năm 2017;

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 


File đính kèm
- CV So_1126-1.jpg