Sở KH&ĐT: Hủy kết quả lựa chọn NĐT thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 221A, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;


Ngày 12 tháng 02 năm 2018     

Ngày 08/2/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 415/QĐ-UBND V/v hủy kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A), theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.