Sở KH&ĐT: Kính mời Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại” tại trụ sở Sở KH&ĐT vào ngày 19-20/4/2018;


Ngày 13 tháng 04 năm 2018     

Để tăng cường công tác đào tạo, hỗ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại” ....

 

Chương trình Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo!

So KH&ĐT