Sở KH&ĐT: Công bố đường dây nóng cố định 0363.831.395 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;


Ngày 20 tháng 06 năm 2016     

Ngày 17/6/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Thông báo số 66/TB-SKHĐT v/v công bố đường dây nóng cố định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;

Theo Thông báo số 66/TB-SKHĐT, ngày 17/6/2016 v/v công bố đường dây nóng cố định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình thì kể từ ngày 21/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: 0363.831.395;

- Thời gian tiếp nhận thông tin: Đường dây nóng hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Ghi chú: Các đại diện tổ chức, cá nhân gọi đến số điện thoại đường dây nóng cố định của Sở cần phải cung cấp đầy đủ thông tin theo hình thức hướng dẫn và được trả lời thông qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc bằng hình thức khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo!

 


File đính kèm
- 66tb_sign.pdf
Skhđt