Letter calling for investment;(18/04/2014)

I.Letter calling for investment;II.Affected region and advantages for buisiness investment in Thaibinh province;III.Some of the information that investors need to know;

Tổng quan chung về tỉnh Thái Bình(24/10/2013)

Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng sông Hồng, cách Thủ đô Hà nội 110 km, cách Hải Phòng 70 Km, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.