Trình tự, thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng trên Website của Công ty Điện lực Thái Bình.(27/12/2014)

Ngày 22/12/2014, Công ty Điện lực Thái Bình ban hành Văn bản số: 2946/PCTB-P9 V/v: đăng tải trình tự, thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng trên Website ...

Quy trình thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình(20/05/2014)

Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh; Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/08/2013. Thông tin chi tiết kính mong Quý vị tham khảo tại file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước.(18/05/2014)

Nội dung hướng dẫn bao gồm Thành phần hồ sơ; Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính và Mẫu biểu các Thủ tục hành chính.

Thủ tục về môi trường đối với dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách Nhà nước.(17/05/2014)

* Đăng ký và chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường thẩm quyền cấp huyện, thành phố (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh). * Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm quyền UBND tỉnh.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt bản vẽ địa điểm thực hiện dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.(16/05/2014)

Quy trình và hướng dẫn thủ tục thẩm định Quý vị vui lòng tham khảo dưới đây:

Hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục cấp, hỗ trợ đầu tư(20/03/2014)

Nội dung hướng dẫn bao gồm Thành phần hồ sơ; Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục đầu tư dự án nguồn vốn Ngân sách Nhà nước(20/03/2014)

Nội dung hướng dẫn bao gồm Thành phần hồ sơ; Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính và Mẫu biểu các Thủ tục hành chính đầu tư dự án nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.