Sở KH&ĐT: Tổng hợp chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hàn Quốc, tháng 9/2018;

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018; Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của Tỉnh tại Hàn Quốc; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy làm Trưởng đoàn.