Sở KH&ĐT: Khai giảng khóa đào tạo “Quản trị sản xuất - Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa công nghệ quản lý sản xuất CPO của doanh nghiệp”;

Từ ngày 12 - 13/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Khóa đào tạo “Quản trị sản xuất - Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa công nghệ quản lý sản xuất CPO của doanh nghiệp” cho các học viên là Tổ trưởng, Quản đốc, Trưởng các phòng ban, Nhân viên chuyên trách về Hệ thống quản lý năng suất chất lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; có trên 50 học viên đến từ 24 doanh nghiệp sản xuất tham gia khóa đào tạo.