Lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 18/2014/QĐ-UBND V/v: Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. Thông tin chi tiết lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ như sau:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018-2020.

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định1370/QĐ-UBND ngày 11/06/2018 V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 tỉnh Thái Bình; Quý vị vui lòng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây;