Tin hoạt động nổi bật
Sở KH&ĐT: Khai giảng khóa đào tạo “Kỹ năng xây dựng báo cáo thuế và Kỹ thuật quyết toán thuế chuyên nghiệp”;
Từ ngày 16-17/8 tại trụ sở Sở, Sở KH&ĐT tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng xây dựng báo cáo thuế và Kỹ thuật quyết toán thuế chuyên nghiệp”; đây là khóa đào tạo thứ 4 trong năm 2018, có 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự;
  • Chuyên trang Xúc tiến đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái BìnhChuyên trang Xúc tiến đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình