Lịch công tác sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2018
(Từ ngày: 24/09/2018 - Đến ngày: 30/09/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 24/09/2018
Thứ ba 25/09/2018
Thứ tư 26/09/2018
Thứ năm 27/09/2018
Thứ sáu 28/09/2018
Thứ bảy 29/09/2018
Chủ nhật 30/09/2018