Lịch công tác sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 52 năm 2017
(Từ ngày: 18/12/2017 - Đến ngày: 24/12/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 18/12/2017
Thứ ba 19/12/2017
Thứ tư 20/12/2017
Thứ năm 21/12/2017
Thứ sáu 22/12/2017
Thứ bảy 23/12/2017
Chủ nhật 24/12/2017