Lịch công tác sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2018
(Từ ngày: 19/03/2018 - Đến ngày: 25/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 19/03/2018
Thứ ba 20/03/2018
Thứ tư 21/03/2018
Thứ năm 22/03/2018
Thứ sáu 23/03/2018
Thứ bảy 24/03/2018
Chủ nhật 25/03/2018