Sở KH&ĐT: Tặng phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;


Ngày 28 tháng 06 năm 2017     

Ngày 19/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình nhận được Công văn số 86/2017/CV-MISA-HAN v/v phối hợp tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới thành lập trong năm 2017;

 

Hình ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tạo dựng môi trường thuận lợi để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương; Để chuẩn bị lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình và Công ty cổ phần MISA về hỗ trợ phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mới thành lập nâng cao năng lực quản lý tài chính, thuế và giảm chi phí đầu tư khi khởi nghiệp;

Ngày 28/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1126/SKHĐT-XTĐT và trân trọng thông báo tới cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1. Công ty cổ phần MISA sẽ tài trợ miễn phí phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 gói Starter trị giá 2.950.000 đồng cho các doanh nghiệp mới thành lập năm 2017;

2. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm trên vui lòng đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thông tin sau: Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư - Đ/c: Số 233, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, tp Thái Bình - Điện thoại: 0227.3606.398 hoặc 0936.916.889 (đồng chí Phạm Minh Thu).

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 


File đính kèm
- CV So_1126.PDF
Skhđt