Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;


Ngày 21 tháng 12 năm 2015     

Chiều ngày 17/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 1573/SKHĐT-THQH ngày 16/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; lãnh đạo Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2016, hướng dẫn khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2015. Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất đạt 107.661 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2015; GRDP đạt 47.086 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 28.145 tỷ đồng; tổng thu NSNN đạt 9.771 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.835 tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất đạt 157.869 tỷ đồng, GRDP đạt 65.245 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 38.905 tỷ đồng, tổng thu NSNN đạt 13.207 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 12.498 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trước mắt các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2016, nếu nơi nào để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện Đề án gây thiệt hại cho nông dân thì người đứng đầu địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm trước tỉnh; ngành Nông nghiệp làm tốt công tác dự tính, dự báo, khuyến cáo nông dân về cơ cấu giống, thuốc bảo vệ thực vật sao cho hiệu quả. Về xây dựng nông thôn mới, đối với các xã phấn đấu về đích không vì thành tích mà bỏ qua chất lượng; các xã đã về đích phải tiếp tục củng cố các tiêu chí, tập trung giải quyết nợ công và nợ đọng xây dựng cơ bản. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách, chú ý công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án lớn. Trong xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả tiền sử dụng đất, ưu tiên tối đa cho xử lý nợ công và nợ đọng xây dựng cơ bản, tuyệt đối không được khởi công mới khi còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong công tác tài chính ngân sách, triển khai quyết liệt, triệt để công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm; tạm dừng cấp kinh phí phục vụ đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ vốn sự nghiệp. Đối với giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương căn cứ Đề án tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án thành phần và các dự án cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; tập trung rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành, đề xuất các cơ chế, chính sách mới cho phù hợp để thu hút đầu tư; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục rà soát, lược bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, phấn đấu đến tháng 6/2016 tất cả các thủ tục hành chính đều được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thành phố; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo Baothaibinh.com.vn

Skhđt