UBND tỉnh thành lập đường dây nóng tiếp thu, xử lý những thông tin liên quan đến tỉnh Thái Bình;


Ngày 16 tháng 05 năm 2016     

Chiều ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1139/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định tạm thời về quản lý, sử dụng đường dây nóng của UBND tỉnh để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Theo quy định tạm thời của UBND tỉnh: Đường dây nóng của UBND tỉnh sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày/tuần; không sử dụng, lợi dụng đường dây nóng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân. Người phản ánh thông tin phải cung cấp đầy đủ thông tin bằng lời nói qua đường dây nóng gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nội dung phản ánh. Người phản ánh thông tin được giữ bí mật về họ tên, số điện thoại, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu; phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của thông tin phản ánh. Thông tin phản ánh sẽ được ghi âm, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chuyển cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý qua mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh ngay trong ngày làm việc. Các thông tin sau xử lý sẽ phản hồi đến người phản ánh thông tin bằng những hình thức phù hợp.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục đích của việc thiết lập đường dây nóng là để UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu thông tin phản ánh của đại diện các tổ chức, cá nhân nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đường dây nóng, các cấp chính quyền có thể tiếp nhận kịp thời, xử lý khách quan những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân minh bạch, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương quán triệt Quyết định số 1139 của UBND tỉnh và số điện thoại đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân biết. Khi nhận được yêu cầu của UBND tỉnh về trả lời thông tin phản ánh của đại diện tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm tiếp thu và giải quyết. Những thông tin khẩn cấp phải được xử lý ngay trong ngày làm việc. Những thông tin về khiếu nại, tố cáo và thông tin có tính chất phức tạp, thời gian xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin khác xử lý tối đa trong thời gian 3 ngày làm việc. Căn cứ nội dung phản ánh, kết quả trả lời ý kiến của người dân và doanh nghiệp, từng địa phương, cơ quan, đơn vị dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu phải tập trung sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế nếu có. Đối với đường dây nóng của các sở, ngành, các huyện, thành phố phải đưa vào hoạt động trong tháng 6/2016. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn thiết lập đường dây nóng; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc sử dụng đường dây nóng của các sở, ngành, địa phương.

 

Theo quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 13/5/2016, đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến tỉnh sẽ gọi theo các số điện thoại:(036) 373 1313; (036) 373 2323.

Theo Baothaibinh.vn