DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018-2020.(30/10/2018)

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định1370/QĐ-UBND ngày 11/06/2018 V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 tỉnh Thái Bình; Quý vị vui lòng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây;

MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH;(13/11/2017)

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Chính phủ v/v Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

PRIORITY LIST OF THAIBINH PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT PERIOD 2017 – 2020;(08/01/2016)

Industrial sector; Agricultural - Fishery sector; Commercial and Service sector; Construction of IP infrastructure; Construction of transport infrastructure; Health sector; Environmental protection sector;