UBND tỉnh Thái Bình: Kêu gọi đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;


Ngày 21 tháng 11 năm 2016     

Căn cứ vào Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;

 Nội dung Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo!


File đính kèm
- 3288-qd.pdf
Skhđt