Tin hoạt động nổi bật
Sở KH&ĐT: Thái Bình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” cho các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Chính phủ; ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”;
  • Chuyên trang Xúc tiến đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái BìnhChuyên trang Xúc tiến đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình