Số hiệu
Nghị định số 69/2016/NĐ-CP 
 Trích yếu nội dung
Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP V/v điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
01/07/2016
 Ngày có hiệu lực
01/07/2016
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: