Số hiệu
Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 
 Trích yếu nội dung
Ngày 30/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT về hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo.
 Ngày ban hành
30/06/2016
 Ngày có hiệu lực
30/06/2016
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: