Số hiệu
Nghị quyết số 26/2016/QH14 
 Trích yếu nội dung
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
10/11/2016
 Ngày có hiệu lực
10/11/2016
 
 Hình thức văn bản
Văn bản khác 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: