Số hiệu
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
 Trích yếu nội dung
Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 Ngày ban hành
05/04/2017
 Ngày có hiệu lực
01/06/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: