Số hiệu
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 
 Trích yếu nội dung
Ngày 23/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP V/v Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
 Ngày ban hành
23/03/2017
 Ngày có hiệu lực
01/05/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: