Số hiệu
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP  
 Trích yếu nội dung
Ngày 06/01/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
06/01/2017
 Ngày có hiệu lực
03/03/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: