Số hiệu
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg 
 Trích yếu nội dung
Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg V/v: Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
03/04/2017
 Ngày có hiệu lực
25/05/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: