Số hiệu
Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP  
 Trích yếu nội dung
Ngày 25/5/2017; Chính phủ ban hành Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
25/05/2017
 Ngày có hiệu lực
15/07/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: