Số hiệu
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT 
 Trích yếu nội dung
Ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT v/v hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
18/04/2017
 Ngày có hiệu lực
15/06/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: