Số hiệu
Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT 
 Trích yếu nội dung
Ngày 29/09/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
29/06/2016
 Ngày có hiệu lực
29/06/2016
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: