Số hiệu
Skhđt 
 Trích yếu nội dung
Ngày 25/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT V/v quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
25/04/2017
 Ngày có hiệu lực
25/04/2017
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: