Số hiệu
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 
 Trích yếu nội dung
Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
 Ngày ban hành
11/03/2018
 Ngày có hiệu lực
11/03/2018
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo 
 Cơ quan ban hành
 Người ký duyệt
  
File đính kèm: