Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình;

Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình;

Ngày 25/6/2012, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số: 79/QĐ-SKH&ĐT v/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình;
Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Ngày 28/11/2013, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số: 123/QĐ-SKHĐT V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 555
Tháng 12 : 1.023
Năm 2020 : 274.664