Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Ngày 18/1/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định ...

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH;

Căn cứ pháp lý: - Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo ...

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ;

Căn cứ pháp lý: - Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. - Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 360
Hôm qua : 653
Tháng 01 : 21.083
Năm 2020 : 21.083