Hướng dẫn liên ngành Thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Ngày 05/6/2020, Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Cục thuế tỉnh - Tài nguyên và môi trường - Xây dựng - Giao thông vận tải - Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ban hành Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-LN v/v Thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát ...
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025;

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025;

Ngày 24/2/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND v/v  ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Ngày 18/1/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định ...

Văn bản pháp luật chuyên ngành:

1. Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 2. Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 3. Luật Doanh nghiệp 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 4. Luật đầu tư 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 5. Luật Hợp tác xã và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 6. Nghị định ...
Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và QĐ 32/2014/QĐ-UBND...

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và QĐ 32/2014/QĐ-UBND...

Ngày 29/1/2015, Liên ngành: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường - Kho bạc Nhà nước tỉnh - Cục thuế tỉnh - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 02/HD-LN V/v: thực hiện một số nội dung của ...
Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Ngày 29/1/2015, Liên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường - Khoa học và Công nghệ - Kho bạc Nhà nước tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 01/HD-LN V/v: thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên ...
Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Ngày 28/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Cục thuế - Y tế - Giáo dục - Văn hóa thể thao và Du lịch - Lao động, Thương binh và Xã hội - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 03/DH-LN V/v: thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế chính sách ...
Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo QĐ số 12/2012/QĐ-UBND...

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo QĐ số 12/2012/QĐ-UBND...

Ngày 25/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường - Lao động Thương binh và Xã hội - Kho bạc NN tỉnh - Ngân hàng NN VN chi nhánh Thái Bình - Cục thuế tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 02/HD-LN V/v: Thực hiện một số nội ...

Cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

1). Quyết định số: 15/2014/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 V/v: Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; 2). Quyết định số: 1952/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015 V/v: Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quy định một số ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 555
Tháng 12 : 1.020
Năm 2020 : 274.661