A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022;

Từ ngày 02-10/3, 10/10 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hướng dẫn số 06-HD/BTCĐUK ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 09/01/2020 của Đảng ủy Sở về hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; Từ ngày 02-10/3, 10/10 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Công tác tổ chức và tiến hành Đại hội của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, các chi bộ; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan.

Các Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội Chi bộ đã đánh giá đúng tình hình, ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong triển khai thực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị... gắn việc kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chi bộ trong  thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Việc tham gia ý kiến xây dựng Báo cáo Chính trị của Đảng ủy cấp trên được các Chi bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy, đảm bảo dân chủ, tập trung, phát huy được trí tuệ của tập thể, cá nhân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự; các Chi bộ đã chủ động xây dựng đề án nhân sự Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo Đảng ủy xem xét, phê duyệt, đảm bảo chất lượng nhân sự, theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Nhân sự  Bí thư Chi bộ được giới thiệu và bầu tại Đại hội là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ tới.

Kết quả tổ chức Đại hội Chi bộ:

- Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ: 10 chi bộ.

- Số chi bộ đã đại hội: 10 chi bộ.

- Số lượng bí thư chi bộ: 10 đ/c (không bầu phó bí thư). Trong đó:

+ Nữ: 02 đ/c.

+ Số tái cử: 06 đ/c.

- Độ tuổi bình quân: 44 tuổi.

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 10 đ/c.

+ Sau đại học: 05 đ/c.

- Trình độ lý luận chính trị:

+ Trung cấp: 01 đ/c.

+ Cao cấp: 09 đ/c.

Việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022 đã góp phần thiết thực chào mừng và hướng tới thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 


Nguồn: sokhdt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 555
Tháng 12 : 1.023
Năm 2020 : 274.664