A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở KH&ĐT: Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020;

Chiều ngày 03/1/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020”. Đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trong cơ quan.

Ảnh toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng bộ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 (công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng cơ chế chính sách; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; công tác cấp đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra sau đăng ký, tham mưu chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách; Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt ); công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể và một số công tác khác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  trình bày Dự thảo báo cáo

Đánh giá chung năm 2019, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp các nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Về công tác xây dựng đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ;

Về công tác chuyên môn: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt kết quả khá cao. Chất lượng công tác dự báo và tham mưu, đề xuất của cơ quan được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, qua đó, giúp Lãnh đạo tỉnh đưa ra những định hướng đúng đắn, công tác quản lý và điều hành nền kinh tế được tăng cường, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác cải cách hành chính và giải quyết TTHC được tăng cường; công tác kiểm tra, thanh tra từng bước hoạt động có hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; trong quan hệ công việc luôn có tinh thần hợp tác hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao; nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất...

Bước sáng năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Toàn thể Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy tốt các mặt mạnh; nghiêm túc sửa chữa, khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu ra, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ và Ban giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng bộ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh đ/c Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở đã biểu dương các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã lỗ lực và cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2019. Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu tập thể, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020.

Kết quả đánh giá công tác Đảng năm 2019:

* Đối với tập thể:

- Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 2/10 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 8/10 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Đối với cá nhân:

- 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 27 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 Một số hình ảnh tại hội nghị

Cũng trong buổi chiều ngày 03/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2020. Dự hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Vũ Kim Cứ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị,

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Đồng chí Đặng Văn Bấc - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận của một số đồng chí nhằm làm rõ thêm các nội dung và đề xuất một số giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác được nêu trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và viên chức cơ quan trong năm qua và nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, khối lượng công việc của cơ quan ngày càng nhiều, yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác ngày càng cao; do vậy năm 2020, với tinh thần tiếp tục phát huy tốt các kết quả đạt được; nghiêm túc sửa chữa, khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố nắm tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020, tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện; xây dựng, thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; cải tiến lề lối làm việc; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành các quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết đảm bảo đúng thời gian theo quy định hiện hành của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và theo "phương án 5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; theo dõi, thẩm định tham mưu cho tỉnh các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh theo quy định; hướng dẫn kịp thời các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong thẩm định các dự án đầu tư.

5. Tiếp tục triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để áp dụng thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2020; thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

7. Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Chủ động mời gọi, hỗ trợ các dự án FDI mới đầu tư vào tỉnh, nhằm huy động thêm các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp tăng cường vận động, thu hút và điều phối quản lý hiệu quả vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) của tỉnh.

 8. Thực hiện tốt công tác quản trị hành chính phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Đảm bảo tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức; công tác an ninh, trật tự, an toàn,; vệ sinh cơ quan cơ quan gọn gàng, sạch sẽ.

9. Kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở, thực hiện điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho phù hợp nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nhiệm vụ được giao; xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ.

10. Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

11. Tiếp tục hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XX.

12. Một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2020:

- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh"; 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên ngang bằng hoặc cao hơn mức năm 2019. Trong năm 2020, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan kết hợp học tập kinh nghiệm ở địa điểm phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguồn: sokhdt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 211
Tháng 02 : 27.321
Năm 2020 : 55.437