A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 35.488 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch năm, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.641 tỷ đồng, tăng 3,70%, khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 12.501 tỷ đồng, tăng 22,72% (công nghiệp tăng 27,40%, xây dựng tăng 13,75%), khu vực dịch vụ ước đạt 12.053 tỷ đồng, tăng 7,60% so với cùng kỳ năm 2017.


 

Ảnh: Một góc Thành phố Thái Bình

             * Kết quả đạt được:

            9 tháng đầu năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực:

           - Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ năm 2017 và các năm trước. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, nhất là về trồng trọt và thủy sản; công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và triển khai việc tập trung tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa được đẩy mạnh và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực; chương trình xây dựng “cánh đồng lớn” tiếp tục được triển khai mở rộng và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng tốt, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng khá; các dự án lớn trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, hoạt động sản xuất ổn định. Công tác lập quy hoạch chung khu kinh tế, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, Khu công nghiệp Thụy Trường được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Các ngành dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, nhiều mặt hàng sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh tăng trưởng cao.

- Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả khá tốt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội và duy trì thường xuyên công tác bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

- Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; thời gian giải quyết thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện.

         * Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018:

 Về nông nghiệp, tài nguyên môi trường và xây dựng nông thôn mới: Tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho lúa Mùa cuối vụ; chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa Mùa; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa giải phóng nhanh quỹ đất để trồng cây vụ đông ưa ấm. Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng. Chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ đông, lấy hiệu quả kinh tế để phát triển cây vụ đông bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung chỉ đạo các địa chuẩn bị thật tốt các điều kiện ở vụ sản xuất tiếp theo. Chủ động công tác phòng chống úng, điều tiết nước hợp lý, tạo thuận lợi cho thu hoạch lúa Mùa, đảm bảo cung cấp đủ nước cho gieo trồng và chăm sóc cây màu vụ Đông. Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân. Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng lớn ở vụ đông 2018.

Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch,đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo lập, hình thành quan hệ sản xuất mới (như: Tổ đội, Hiệp hội, Hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...), gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái đàn gia súc gia cầm, triển khai tích cực giải pháp tái cơ cấu giống chăn nuôi; phát triển chăn nuôi trang trại, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn kết với thị trường; hoàn thành tốt kế hoạch tiêm phòng vụ Thu Đông năm 2018. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt chủ động trong công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Tập trung thu hoạch nhanh, gọn các sản phẩm nuôi thủy sản cả nước ngọt và nước lợ khi đạt kích cỡ; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi ngao bền vững; phát triển cá lồng theo quy hoạch; đẩy mạnh khai thác thủy sản ở tất cả các tuyến, nhất là tuyến xa bờ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền khai thác trên biển. Phối hợp với các xã ven biển làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có.

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Không để không bị động, không bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên kiểm tra diễn biến của đê, kè, cống, nhất là các trọng điểm xung yếu, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới; khai thác và sử dụng hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn. Tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 34 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 hoàn thành các tiêu chí và nghiêm túc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ đạo xây dựng tiến độ quy hoạch nông thôn mới của huyện, phát triển mỗi huyện có từ 1-2 sản phẩm đặc thù, đăng ký ít nhất 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện; tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 bảo đảm đúng quy định; chú trọng nâng cao thu nhập, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng nước sạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình cấp nước sạch, nâng cao công tác quản lý chất lượng nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ, ổn định nước sạch đúng tiêu chuẩn cho nhân dân; thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhân dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch, đặc biệt đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách nhằm nâng cao đời sống của nhân dân khu vực nông thôn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên, môi trường. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn đã khởi công. Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết không để xảy ra các tình trạng: lãng phí trong sử dụng, cho thuê bất hợp pháp, sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng bất hợp pháp. Thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Duy trì nề nếp, có hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công điện 17/CĐ-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND về xử lý rác thải sinh hoạt. Đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải ở quy mô cụm xã, bằng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường đảm bảo quy định của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.

Về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ: Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung rà soát và thường xuyên đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, chú trọng các doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết nhiều lao động trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra; tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn của các đơn vị cổ phần hóa. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt, nhất là các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp và tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 31/8/2018. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp: Khu công nghiệp - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải, Khu công nghiệp Thụy Trường, huyện Thái Thụy; khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ. Hoàn thành rà soát, điều chỉnh phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch xây dựng mới, mở rộng các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư.... Nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Tích cực đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, khuyến thương, khuyến công và kế hoạch xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, khai thác tốt các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới tiềm năng. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu để giữ vững ổn định thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực hiện các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công thương và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện để tổ chức ký Biên bản bàn giao giữa Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư giai đoạn 2018-2025.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo theo kế hoạch các Dự án trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển, Dự án đầu tư Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư theo kế hoạch. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và thu xếp nguồn vốn để triển khai thi công các công trình đã có chủ trương đầu tư như: đường 221A, tuyến đường từ Thành phố đi Hưng Hà qua cầu Tịnh Xuyên (đường 223 cũ) và một số tuyến đường liên huyện quan trọng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội Hải phòng đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến. Chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho xây dựng các công trình quan trọng, cấp bách của tỉnh. Tăng cường vận động, làm việc với các nhà tài trợ để tranh thủ thu hút các nguồn vốn ODA, NGO cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án ODA đã được ký kết; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2018 ở cả 3 cấp chính quyền địa phương. Thực hiện chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; rà soát, nắm chắc tình hình nợ đọng thuế của các địa phương; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

Quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ và trong phạm vi dự toán, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định, tập trung cho nhiệm vụ khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Chủ động đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách, trường hợp thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được giao cần chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối, ưu tiên thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo. Rà soát các nhiệm vụ chi; đẩy mạnh tiến độ chi; đến hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chi chưa hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 mới được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, huỷ dự toán.

Về văn hóa- xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng phổ cập đào tạo. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tiếp tục xoá mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục pháp luật, nhất là giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn thương tích đối với học sinh, sinh viên; chấn chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm trái quy định. Tiếp tục thực hiện việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết của Trung ương.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kiểm tra việc thực hiện đào tạo nghề ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án củng cố, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn. Tổ chức quản lý, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm và trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hoạt động thanh tra, kiểm tra về khoa học và công nghệ.

Duy trì triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, chú ý các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp, có nguy có bùng phát trong mùa Thu Đông. Tăng cường các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế. Kiểm soát toàn diện các hoạt động cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; chú trọng đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Triển khai xây dựng đề án, phương án thực hiện tự chủ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

 Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trợ giúp xã hội, tặng quà cho đối tượng chính sách dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Giám sát nghiêm việc thực hiện Kế hoạch công khai kết quả rà soát, thực chứng con đẻ của người hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hoá học; tiếp tục thực hiện tốt Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quản lý chặt chẽ công tác cai nghiện mai túy.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó tập trung tuyên truyền kỉ niệm Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống 14/10, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12... Tổ chức tổng kết hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập huấn về nếp sống văn hóa và gia đình ở cơ sở; chấm điểm, bình xét, công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa; tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao truyền thống 14/10, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII và các giải thi đấu thể thao theo kế hoạch. Quy hoạch mở rộng khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao quần chúng, công tác đào tạo, huấn luyện, tham gia thi đấu thể thao thành tích cao. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018; xây dựng, ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019; thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng và hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết mỗi thủ tục hành chính so với hiện nay; đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; mở rộng việc nhận hồ sơ qua Mạng, nhận và trả kết quả qua Bưu điện đối với các thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để nêu gương, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc thuyên chuyển vị trí làm việc và luân chuyển vị trí, địa bàn công tác của cán bộ, công chức, nhất là các vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng và ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021 trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND, số 46/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Hoàn thiện Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư huyện, thành phố thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Hoàn thiện Đề án sáp nhập 3 trường Trung cấp (gồm Trung cấp xây dựng, Trung cấp nông nghiệp, Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương) vào trường Cao đẳng nghề Thái Bình; hoàn thiện Đề án sáp nhập Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế;  Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh và việc sáp nhập trường Trung học cơ sở và trường Tiểu học thành trường Trung học 2 cấp. Hoàn thiện Đề án sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội trực thuộc Thành phố vào Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Đề án sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng người có công và Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018 và sớm ổn định việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ở các cấp chính quyền, bảo đảm theo quy định; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt tỷ lệ 90% trở lên. Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 đã duyệt, tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tích cực đôn đốc thu hồi các khoản kinh tế sai phạm phát hiện qua thanh tra, phấn đấu tỷ lệ thu hồi đạt 80% trở lên. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giao của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động rà soát, giải quyết những vướng mắc, búc xúc trong nhân dân; nắm chắc tình hình, ngăn chặn, đấu tranh các hoạt động chống phá của các tổ chức khủng bố, đối tượng cơ hội chính trị và các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp cao điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão; an ninh, an toàn thông tin. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao, an toàn, đúng luật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Chỉ thị 04/CT-UBND về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Skhđt

Tác giả: Skhđt
Nguồn:sokhdt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 346
Hôm qua : 556
Tháng 01 : 7.015
Năm 2021 : 7.015